สถานทูตจัดเที่ยวบินพิเศษพาคนไทยในเวียดนามกลับบ้าน 30 ก.ย.นี้

วันที่ 2 กันยายน 2563 – 09:41 น. มติชน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม จะจัดเที่ยวบินพิเศษกลับประเทศไทยในวันที่ 30 กันยายนนี้ โดยเป็นเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาลำ เส้นทางกรุงฮานอย – กรุงเทพ สายการบินไทยสไมล์

ทั้งนี้ ราคาบัตรโดยสารรวมสัมภาระขึ้นเครื่อง (hand carry) ได้ 1 ชิ้น น้ำหนัก 7 กิโลกรัม โหลดกระเป๋าได้ 1 ชิ้น น้ำหนัก 30 กิโลกรัม

สถานเอกอัครราาชทูตฯ จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับราคาบัตรโดยสารและการชำระเงินให้ทราบต่อไป

Follow us at: -Website: http://www.rtehanoi.thaiembassy.org

-Facebook: Royal Thai Embassy, Hanoi

-Line Official: @rte.hanoi

CR:มติชน