แรงงานไทยเฮ! อิสราเอลเรียกตัวกลับเข้าทำงาน หลังโควิด-19 คลี่คลาย

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 – 16:05 น. มติชน

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ล่าสุดทางการอิสราเอลได้อนุญาตให้แรงงานไทย จำนวน 99 คน ที่เคยเดินทางไปทำงานภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (TIC) เดินทางกลับเข้าไปทำงานภาคเกษตรตามความต้องการของนายจ้างในรัฐอิสราเอลแล้ว โดย PIBA ได้ออกหนังสือรับรองการอนุญาตให้แก่แรงงานในการเดินทางเข้ารัฐอิสราเอลเป็นรายบุคคล แทนการตรวจลงตรา (Visa) ณ สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทย

“สำหรับแรงงานกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่เคยเดินทางไปทำงาน และต้องเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย นายจ้างในรัฐอิสราเอลจึงต้องการให้แรงงานไทย เดินทางกลับเข้าไปทำงานอีกครั้ง ทั้งนี้ เพราะแรงงานไทยมีทักษะเป็นที่ต้องการ รวมทั้งประเทศไทยมีนโยบายการบริหารจัดการโรคโควิด-19 เป็นที่ยอมรับ” นายสุชาติ กล่าว

ด้าน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กล่าวว่า แรงงานไทยที่จะเดินทางกลับไปทำงานในประเทศอิสราเอล ต้องแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานตามกฎหมาย ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1–10 หรือ สำนักงานจัดหางานจังหวัด ก่อนวันออกเดินทาง พร้อมซื้อประกันสุขภาพ และเมื่อเดินทางถึงอิสราเอลจะได้รับการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ของประเทศอิสราเอลด้วย

“ทั้งนี้ เน้นย้ำให้แรงงานตระหนักถึงความสำคัญของการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมาย แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลจะได้รับการอำนวยความสะดวก คุ้มครองสิทธิ ตลอดระยะเวลาจ้างงาน และยังสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรจากอิสราเอลมาปรับใช้ที่ประเทศไทยได้ โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2” อธิบดี กกจ.กล่าว

CR:มติชน