ญี่ปุ่นเตรียมผ่อนปรนการรับคนเข้าประเทศให้ชาวต่างชาติที่มีวีซ่าผู้มีถิ่นที่อยู่

21 สิงหาคม 2563 10:16 am สำนักข่าวไทย

โตเกียว 21 ส.ค. – ญี่ปุ่นกำลังมีแผนจะผ่อนปรนข้อจำกัดการรับคนเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้กับชาวต่างชาติที่มีวีซ่าผู้มีถิ่นที่อยู่ โดยจะเริ่มในเดือนหน้า หลังมีการร้องเรียนเกี่ยวกับความยากลำบากทั้งทางเศรษฐกิจและจิตใจจากมาตรการดังกล่าว

บรรษัทกระจายเสียงของญี่ปุ่นหรือเอ็นเอชเครายงานว่า การอนุญาตให้เข้าประเทศจะอนุญาตให้เฉพาะผู้ถือวีซ่าผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรและวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน โดยมีเงื่อนไขว่า จะต้องผ่านการตรวจไวรัสและต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งเป็นนโยบายเดียวกันกับที่ใช้กับพลเมืองญี่ปุ่นที่กลับเข้าประเทศ

ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่เข้มงวดที่สุดในโลกในเรื่องการจำกัดการเดินทางเข้าประเทศ เพื่อต่อสู้กับโรคระบาด โดยไม่เพียงแต่ห้ามนักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังห้ามผู้ถือวีซ่าระยะยาวจากกว่า 140 ประเทศด้วย และทำให้ผู้ถือวีซาผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรและวีซ่าระยะยาวอื่นๆ ตกค้างอยู่นอกญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก โดยต้องดำรงชีวิตอยู่อย่างยากลำบากและประสบปัญหาทางการเงิน อันเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายสะสมจากการต้องอาศัยอยู่นอกญี่ปุ่น.

CR: สำนักข่าวไทย