คณะผู้เชี่ยวชาญระบุว่าโรงพยาบาลต่าง ๆ ในกรุงโตเกียวกำลังแบกรับภาระมากขึ้น

Aug 13 , 2020. NHK World

ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม ทางการกรุงโตเกียวได้จัดการประชุมอันประกอบไปด้วยบรรดาเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มการติดเชื้อในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

ผู้เข้าร่วมการประชุมได้เห็นพ้องที่จะคงคำเตือนเรื่องการติดเชื้อในกรุงโตเกียวให้อยู่ในระดับสูงสุดจากทั้งหมด 4 ระดับเป็นสัปดาห์ที่ 5 ติดต่อกัน ระดับดังกล่าวบ่งชี้ว่าดูเหมือนว่าการติดเชื้อในกรุงโตเกียวนั้นจะขยายออกไป

พวกเขากล่าวว่าจำนวนของผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ได้รับการยืนยันในสัปดาห์ที่นับจนถึงวันพุธที่ 12 สิงหาคม คล้ายคลึงกับจำนวนของสัปดาห์ก่อนหน้า เช่น มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า 1,000 คนในช่วง 3 วัน

จำนวนเฉลี่ยรายวันของกรณีติดเชื้อที่ไม่สามารถสืบค้นเส้นทางการติดเชื้อได้ในสัปดาห์ดังกล่าวยังคงสูงอยู่เช่นกัน โดยอยู่ที่ 201 คน

คณะผู้เชี่ยวชาญระบุว่าการติดเชื้อได้แพร่กระจายไปทั่วทุกพื้นที่ของกรุงโตเกียวและทุกกลุ่มวัย และว่าจำนวนผู้ป่วยในที่มากขึ้นทำให้สถาบันการแพทย์ทั้งหลายต้องแบกรับภาระเพิ่มเติม พวกเขาเรียกร้องให้มีการใช้ที่พักแห่งต่าง ๆ สำหรับผู้ติดเชื้อที่มีอาการไม่รุนแรงหรือไม่แสดงอาการ

คณะผู้เชี่ยวชาญยังกล่าวถึงความจำเป็นที่จะต้องมีเตียงในโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ให้มากกว่านี้ ขณะเดียวกันก็ต้องสำรองไว้สำหรับการรักษาในกรณีทั่วไปด้วย

คณะผู้เชี่ยวชาญได้เห็นพ้องกันว่าดูเหมือนว่าต้องมีการเสริมความเข้มแข็งของระบบการแพทย์ โดยระบุไว้ว่าอยู่ในระดับสูงสุดอันดับ 2 จากทั้งหมด 4 ระดับของระบบดังกล่าวโดยมีการคงไว้ที่อันดับ 2 เป็นสัปดาห์ที่ 6 ติดต่อกัน

CR:NHK World