ทางการญี่ปุ่นมุ่งเสริมมาตรการให้ข้อมูลภัยพิบัติเป็นภาษาต่างประเทศ

Oct 11 , 2019. NHK World

รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังเพิ่มการให้ข้อมูลเป็นภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับพายุไต้ฝุ่นฮากีบิสที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ญี่ปุ่น รวมถึงเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจมีต่อการคมนาคมขนส่ง

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่หลบภัยสามารถตรวจสอบได้ผ่านทางแอปพลิเคชันของโทรศัพท์สมาร์ตโฟน ตลอดจนสื่อสังคมออนไลน์

ขณะที่ตามท่าอากาศยานสำคัญแห่งต่าง ๆ ยังมีการเพิ่มจำนวนพนักงานที่สามารถสื่อสารเป็นภาษาต่างประเทศได้

นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งแหล่งพลังงานฉุกเฉินและอุปกรณ์ชาร์จไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือไว้ที่ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวแห่งต่าง ๆ ทั่วญี่ปุ่นด้วย

CR: NHK World