ญี่ปุ่นและสหรัฐเห็นพ้องข้อตกลงแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เสรี

Sep 26 , 2019. MHK World.

ญี่ปุ่นและสหรัฐเห็นพ้องงดเว้นภาษีศุลกากร สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกัน ซึ่งรวมถึง วิดีโอ เพลง และเกม

ทั้งสองชาติจะไม่ห้ามหรือจำกัดการไหลเวียนของข้อมูลข้างต้นอีกด้วย โดยจุดประสงค์ของข้อตกลงนี้คือเพื่อส่งเสริมการค้าเสรีระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐ ในด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจดิจิทัลอื่น ๆ

ข้อตกลงนี้ตั้งเป้าจะทำให้บรรดาบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถดำเนินธุรกิจได้สะดวกขึ้น โดยข้อตกลงนี้ระบุว่าญี่ปุ่นและสหรัฐ ไม่สามารถบีบบังคับบริษัทต่าง ๆ ที่จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในอาณาเขตของทั้งสองชาติ ให้แบ่งปันรหัสต้นทางหรือซอร์สโค้ด และอัลกอริทึมของตน

นักวิเคราะห์กล่าวว่ากฎระเบียบเหล่านี้จะสร้างความได้เปรียบแก่สหรัฐ จากการที่สหรัฐเป็นที่ตั้งของบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกหลายแห่ง

ดูเหมือนว่า ญี่ปุ่นและสหรัฐตั้งเป้าจะเป็นผู้นำระดับโลกในการสถาปนา กฎระเบียบระหว่างประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในขณะที่ชาติที่เศรษฐกิจกำลังเฟื่องฟูบางชาติ กลับกำลังเพิ่มความเข้มงวดของข้อกำหนดการปกป้องทางการค้า

CR: NHK World