จีนนำเนื้อหมูคลังสำรองออกมาแก้ปัญหาหมูขาดตลาด

20 ก.ย. 2019 16:27:53 สำนักข่าวไทย

จีน 20 ก.ย. – ไข้หวัดหมูแอฟริกันระบาดในจีน ทำเนื้อหมูขาดตลาด ราคาเพิ่มขึ้นเกือบ 50% รัฐบาลต้องนำเนื้อหมูแช่แข็งจากคลังสำรองอาหารออกมาชดเชย 

การระบาดของไข้หวัดหมูแอฟริกันในจีน ส่งผลให้เนื้อหมูขาดตลาด รัฐบาลประกาศจะนำเนื้อหมูแช่แข็งจากคลังสำรองอาหารของรัฐบาลกลางออกมาชดเชยเนื้อหมูในตลาดที่หดหายไปจากการกำจัดหมูจำนวนมากตลอดช่วงที่ผ่านมาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดหมูแอฟริกัน ทำให้จำนวนหมูในจีนลดลงกว่าร้อยละ 30 ขณะที่ราคาเนื้อหมูเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 50 .

CR: สำนักข่าวไทย