มาเลเซียส่งหน้ากากอนามัย 5 แสนชิ้นไปยังรัฐประสบปัญหาหมอกควัน

 10 ก.ย. 2019 13:58:09 สำนักข่าวไทย

กัวลาลัมเปอร์ 10 ก.ย. – มาเลเซียส่งหน้ากากอนามัย 500,000 ชิ้นไปยังรัฐซาราวัก เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่กำลังประสบปัญหามลพิษทางอากาศจากควันไฟที่ลอยมาจากอินโดนีเซีย ประเทศเพื่อนบ้าน

รายงานระบุว่า ในวันนี้ค่าดัชนีมลพิษทางอากาศในรัฐซาราวัก บนเกาะบอร์เนียวฝั่งมาเลเซีย อยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และมีหนึ่งเขตที่วัดค่าดัชนีได้ถึง 201 หรือระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างมาก 

เกษตรกรอินโดนีเซียมักเตรียมพื้นที่การเกษตรประจำปีด้วยการเผา โดยไฟจะคุอยู่นานเป็นสัปดาห์ ก่อให้เกิดควันไฟลอยไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและสิงคโปร์ และปีนี้ปัญหาการเผาก็ลุกลามจนอินโดนีเซียต้องประกาศภาวะฉุกเฉินใน 6 จังหวัด บนเกาะบอร์เนียวฝั่งอินโดนีเซีย และเกาะสุมาตรา และต้องส่งเจ้าหน้าที่นับพันนายเข้าไปช่วยดับไฟ

ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประสบปัญหาควันไฟจากการเผาเตรียมพื้นที่ทางการเกษตรในอินโดเนีเซียทุกปี สร้างความกังวลทั้งเรื่องสุขภาพของประชาชนและผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ที่ผ่านมาประเทศเพื่อนบ้านทั้งร้องเรียนเรื่องปัญหาและทั้งอาสาจะช่วยอินโดนีเซียแก้ปัญหามาตลอด แต่ไม่ได้รับการตอบรับจากอินโดนีเซีย.

CR: สำนักข่าวไทย