ประธานาธิบดีเกาหลีใต้เรียกร้องที่จะเจรจากับญี่ปุ่น

Aug 15 , 2019. NHK WORLD.

ประธานาธิบดีมุน แจ-อิน ของเกาหลีใต้ ได้เรียกร้องที่จะเจรจากับญี่ปุ่น เพื่อคลี่คลายข้อขัดแย้งระหว่างกันเรื่องการควบคุมการส่งออก

เขากล่าวว่า รัฐบาลเกาหลีใต้ “ยินดีจะจับมือ” ถ้าหากญี่ปุ่นเลือกเส้นทางของการเจรจาและร่วมมือกัน

ประธานาธิบดีเกาหลีใต้เสนอข้อเสนอนี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม ในสุนทรพจน์ที่เมืองโชนัน เพื่อรำลึกถึงวาระที่เกาหลีสิ้นสุดการปกครองภายใต้อาณานิคมของญี่ปุ่นในช่วงปี 2453 ถึง 2488 โดยในเกาหลีใต้ วันที่ 15 สิงหาคมถือเป็น “วันประกาศอิสรภาพ”

ความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่นตึงเครียดมากขึ้น จากเรื่องการใช้แรงงานในช่วงสงคราม, การค้า และประเด็นอื่น ๆ

นายมุน แจ-อิน กล่าวว่า ญี่ปุ่นได้พัฒนาเศรษฐกิจของตนภายใต้ระเบียบการค้าเสรีที่เปี่ยมสันติ

เขาระบุว่า ประเทศที่ประสบความสำเร็จในการสร้างความก้าวหน้าได้ก่อน จะต้องไม่ขัดขวางประเทศอื่น ๆ ที่กำลังดำเนินรอยตาม

คำพูดดังกล่าวดูเหมือนเป็นการวิจารณ์ญี่ปุ่น ที่ได้เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการส่งออกไปยังเกาหลีใต้ โดยรัฐบาลเกาหลีใต้ก็ได้กระทำแบบเดียวกันเพื่อตอบโต้ญี่ปุ่น

นายมุน แจ-อิน ยังกล่าวว่า เขาหวังว่าญี่ปุ่นจะมีบทบาทนำร่วมกับเกาหลีใต้ ในการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในเอเชียตะวันออก โดยใคร่ครวญถึงอดีต ที่เคยสร้างเคราะห์กรรมให้กับบรรดาประเทศเพื่อนบ้าน แต่ว่าเขาไม่ได้อ้างถึงเรื่องการใช้แรงงานในช่วงสงครามโดยตรง

ดูเหมือนว่าท่าทีประนีประนอมของผู้นำเกาหลีใต้ในสุนทรพจน์ จะสะท้อนถึงความหวังของเขา ที่จะคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นให้ได้ในเร็ววัน

CR:NHK WORLD